.

ส่งใจมาใกล้ชิด Lyrics

ส่งใจที่ห่วงหา
โดยสารมากับความห่วงใย
เติมแรงให้คนไกล
ผ่านเรื่องร้ายร้าย
บนเส้นทาง
บ่ ได้อยู่เคียงในทุกทุกก้าว
ก็คอยตามข่าว บ่ เคยวาง
เหนื่อยไหมเป็นไงบ้าง
กับหลายอย่างที่รุมเร้า
ข่าวมาว่างานถดถอย
ความฝันที่คอย
ก็พลอยหล่นลา
ความจนเทียวสบตา
ต้องเจอปัญหา บ่ สร่างเซา
ก็เห็นใจในทุกทุกด้าน
อยากให้ก้าวผ่าน
ทุกเรื่องราว
แค่รู้ว่าใจเศร้า
ยังเป็นเพื่อนเหงา
อยู่ไกลไกล
หากวันใด ล้าแรงใจ
จนไหวหวั่น
จะให้ลางานมานั่งเคียง
ก็ทำได้
มาอยู่ข้างข้าง
รับฟังปัญหาที่รุมล้อมใจ
ยื่นผ้าเย็นให้
ซับเหงื่อใจให้บางเบา
ส่งใจที่ห่วงหา
โดยสารมากับความคิดถึง
คงพอได้ฉุดดึง
ให้ลืมท้อในบางคราว
จากดวงใจของคนฮักกัน
ที่ยังยืนยันอยู่เคียงเงา
สู้นะ บ่ ต้องซึมเศร้า
ขอเอาใจช่วยอีกแรง
ดนตรี..10..Bars
8...9...10>
หากวันใด ล้าแรงใจ
จนไหวหวั่น
จะให้ลางานมานั่งเคียง
ก็ทำได้
มาอยู่ข้างข้าง
รับฟังปัญหาที่รุมล้อมใจ
ยื่นผ้าเย็นให้
ซับเหงื่อใจให้บางเบา
สู้นะ บ่ ต้องซึมเศร้า
ขอเอาใจช่วยอีกแรง
สู้นะ บ่ ต้องซึมเศร้า
ขอเอาใจช่วยอีกแรง
Report lyrics