.

สู่ขวัญหัวใจ Lyrics

มา มา มา เด้อ มาเด้อ มาเดอมา มา มา เด้อ มาเด้อ มาเดอ มา มา มา เด้อ มาเด้อ มาเดอมา มาเด้อ มาเดอ
พลิ้ว..ใบไผ่ไหวต้องลมส่า วันหอบหัวใจหนีเมืองกลับคืนบ้านนา
คุยกับน้ำตาที่ริมห้วยท้ายบ้าน พลิ้วไหวเพลงใบไม้สั่นไหวบาดแผลในรอยฝัน
เธอกับเขารักกันแล้วมารักฉันอีกทำไม อดีตตามทักรักตามหม่นใจ
จะหยุดรักอย่างไรไม่เห็นทางเฝ้าถามหัวใจตลอด คึดฮอดเขาเฮ็ดหยังขอใจคืนอ้อมกอด
คึดฮอดเขาเฮ็ดหยังสู่ขวัญใจให้มีพลัง มาเด้อ มาอยู่กับเนื้อกับใจมา มา มา เด้อ มาเด้อ มาเดอ
มา มา มา เด้อ มาเด้อ มาเดอมา มา มา เด้อ มาเด้อ มาเดอ มา มาเด้อ มาเดอพลิ้ว..ใบข้าว
บอกลมหนาวข่าวรักไปเอิ้นขวัญหลงทาง ให้หวนกลับคืนหัวใจเร่งเติมเชื้อไฟ
พยุงหัวใจขึ้นหยัดยืน...อดีตตามทัก รักตามหม่นใจจะหยุดรักอย่างไรไม่เห็นทาง
เฝ้าถามหัวใจตลอดคึดฮอดเขาเฮ็ดหยัง ขอใจคืนอ้อมกอดคึดฮอดเขาเฮ็ดหยัง
สู่ขวัญใจให้มีพลังมาเด้อ มาอยู่กับเนื้อกับใจ สู่ขวัญใจให้มีพลังมาเด้อ มาอยู่กับเนื้อกับใจ
Report lyrics