.

ตั้งใจลืม Lyrics

เสียใจหลาย หลาย
เมื่อรู้ว่าอ้าย
นั้นตั้งใจลืม
อ้ายตั้งใจลืม
อ้ายนั้นตั้งใจลืม
โอ...โอ่...โอ้... โอ...โอ...
โอย...อ้ายเอ้ย
โอย... ชายเอ๋ยตั๋วให้น้อง
น้อคอยท่า
เจตนามาลืมกัน
บ่ถึงปีอ้ายจากบ้าน
หัวใจนั้นกะเปลี่ยน
แฟนล่ะนา
ชายเอ๋ยไปพ้อชู้
อยู่ต่างแดน
ไปพ้อแฟนอยู่ต่างที่
อยากปล่อยวางคนทางนี้
อ้ายหาวิธีดอกลืมกัน
โอย... ชายเอ๋ยถ้อยสัญญา
สองเฮานั่น
เว้าต่อกันเป็นพันหน
บ่อยากเชื่อว่าใจคน
สิลืมได้ดอกง่ายดาย
คนมีแฟนหลาย
เขาว่าเสียใจบ่เป็น
อ้ายทำให้เห็น
เมื่อมีสาวเข้าคิวรอ
น้องเสียน้ำตา
แต่อ้ายนั้นเดินหัวร่อ
คนใหม่ยืนรอ
คนเก่าบ่ง้อบ่แคร์
คนใหม่ยืนรอ
คนเก่าคือน้องนั่นหนอ
อ้ายบ่ง้อ บ่แคร์
โอย... ชายเอ๋ยน้อง
บ่มีดอกทางแก้
ต้องยอมแพ้ยอมเสียใจ
จากมื้อนี้เป็นต้นไป
สิตั้งใจลืมคือกัน
ชายเอ๋ยยากแต่ใจ
เคยผูกมั่น
ลืมอ้ายนั้นคงบ่ง่าย
ว่าสิลืมน้อยามใด๋
น้ำตาไหลอยู่เลี้ยน เลียน...
ล่ะนา... อ้ายเอย...
Report lyrics