.

แม่ Lyrics

แม่จ๋า แม่ แม่ โอ้.... แม่จ๋า เออ..........
คิดขึ้นมา น้ำตา ไหลรินร่วง
แม่ยังอยู่ คงยับยั้ง ทุกครั้งปวง คงหายห่วง หัวใจ ไม่หม่นหมาง
แม่เลี้ยงลูก กี่คน ก็เลี้ยงได้ เออ... ลูกคนไหน เลี้ยงแม่ ตอบแกบ้าง
เมื่อมีเมียเลี้ยงเมีย เสียทุกทาง เป็นแบบอย่าง กันมา หน้าแปลก เออ... ใจ
แม่อดอยาก ปากแห้ง จนซีดเซียว กินแต่เปรี้ยว คาวหวาน ทานไม่ได้
แม่ถนอม กล่อมเกลี้ยง เลี้ยงลูกไว้ ตั้งแต่ใน ท้องแม่ ตั้งเก้าเดือน
ทั้งสายเปล สายใจ เหมือนสายเลือด เออ...... แม่ยอมเชือด ให้ลูกได้ ไม่ฝันเฟื่อน
หยดน้ำนม หยาดน้ำตา แม่ย้ำเตือน แม่เป็นเหมือน แม่พระ ผู้อารี
เมื่อเติบโต โถลูก มาลืมแม่ บางคนแย่ ตีด่า น่าบัดสี
แม่ของฉัน แม่ท่าน จะชั่วดี ก็ยังมีชื่อ ว่าแม่ แน่นิรันดร์
เมื่อจะรู้ ว่าแม่รัก ประจักษ์จิตร เออ..............
กว่าจะรู้ ว่าแม่รัก ประจักษ์จิตร จะได้คิด เมื่อมีลูก ปลูกรักมั่น
เรารักลูก อย่างไร แม่เหมือนกัน กงกรรมนั้น กงเกวียน เวียนหมุนไป
พระคุณแม่ ล้ำฟ้า มหาสมุทร บริสุทธิ์ เกินกว่า คำปราศัย
ขออุทิศ ร่างกาย ขายหัวใจ ที่แม่ให้ ลูกนี้ พลีสังเวย
ลูกขอตอบ แทนพระคุณ คุณแม่แล้ว... เออ ร่มโพธิ์แก้ว โพธิ์ทอง ของลูกเอ๋ย
อันกุศล ผลบุญ ที่คุ้นเคย ขอชดเชย ให้แม่ท่าน กตัญญู.....
Report lyrics