.

อยากฝันดีที่บ้านเรา Lyrics

กรุ่นไกลไอดินบ้านเรายังหอม
ถึงได้ดมดอมแค่เพียงภาพจำในใจ
มองตะวันลาใจก็ลับหาย
โบยบินไปซุกไออุ่นบ้านที่จากมา
ค่ำนี้บ้านเราเรไรคงร่ำร้อง
ลมหนาวคงล่องแสงเดือนคงส่องลอดฟ้า
เหนื่อยจากเมืองนี้อยากกลับไปหา
แต่มีภาระบังคับให้สู้เพียงลำพัง
ที่นี้ไม่มีดอกไม้ที่ใจเคยคุ้นกลิ่นฝัน
มีเพียงละอองหมอกควันจากโรงงานลอยข้างทาง
ที่นี้ไม่มีความรักที่จริงใจไม่จืดจาง
มีเพียงตึกรามอ้างว้างกับคนหัวใจป่วยไข้
เดือนที่แรมดวงยังห่วงท้องฟ้า
คนไกลบ้านมาเฝ้าฝากถ้อยคำกลับไป
เมื่อความลำเค็ญเบาบางลงวันไหน
จะหอบดวงใจกลับไปฝันดีที่บ้านเรา
ที่นี้ไม่มีดอกไม้ที่ใจเคยคุ้นกลิ่นฝัน
มีเพียงละอองหมอกควันจากโรงงานลอยข้างทาง
ที่นี้ไม่มีความรักที่จริงใจไม่จืดจาง
มีเพียงตึกรามอ้างว้างกับคนหัวใจป่วยไข้
เดือนที่แรมดวงยังห่วงท้องฟ้า
คนไกลบ้านมาเฝ้าฝากถ้อยคำกลับไป
เมื่อความลำเค็ญเบาบางลงวันไหน
จะหอบดวงใจกลับไปฝันดีที่บ้านเรา
จะหอบดวงใจกลับไปฝันดีที่บ้านเรา
Report lyrics