.

ดอกนีออนบานค่ำ Lyrics

* ดอกไม้อะไร ดึกแล้วยังไม่นอน ก็ดอกนีออน บานค่ำ

** จากดอกไม้ภูธร มาเป็นดอกนีออนบานค่ำ
ตะวันลาท้องฟ้ามึดดำ เวลาชีวิตก็ผลิดอกออกฝัน
เป็นลูกจ้างตังค์น้อย ลำบากเท่าใด บ่ยั่น
ดึก ๆ ดื่น ๆ ยังยืนสู้งาน เหนื่อยก็โทรหากัน เนาะเราคนภาคค่ำ
น้องสมพร บ้านอยู่เจียงฮาย เลิกเก็บลำใยก็เลยมาเสิร์ฟอาหาร
อยู่ตะวันแดง เดินโต๊ะมาตั้งนาน เงินในบัญชีก็มีอยู่แค่นั้น
กึดตึ๋งคนทางบ้าน บ่เมินจะปิ๊กบ้านเฮา
(*)
ชลดา บ้านอยู่โคราช ความจนพาพัด เข้ามาอยู่ในโรงงาน
นั่งเย็บผ้าโหล ทำโอทีมาทุกวัน เก็บสิบเป็นร้อย เพียรสร้างเป็นทางฝัน
อยากมีร้านอาหาร ขายของกินบ้านเอง
(**)
พี่นก เมืองคอน บ้านอยู่ร่อนพิบูล
จากสวนยางทางนู้น เข้ามาอยู่แถวลาดพร้าว
ทำงานเซเว่นขายของชำพร้อมซาลาเปา ออกกะตีสองถึงห้องก็นั่งเหงา
อยากหลบบ้านแล่วหลาว คิดถึงทิวพร้าวลมเล
(*,**)
Report lyrics