ชาตรี Lyrics

ชะตารัก
(1982)
 1. รักเพียงเธอ
 2. ทำไม
 3. อย่าลืมฉัน
 4. พลังรัก
 5. เหมือนฝัน
 6. ชะตารัก
 7. สันติภาพ
 8. ท่องทะเล
 9. สุดที่รัก
 10. นกนางนวล
 11. คิดถึงเธอ
 12. วันสุดท้าย