.

จีบเบาๆเว้าค่อยๆ Lyrics

จ้ำค่อยค่อย จ้ำค่อยค่อย จ้ำค่อยค่อย
ข้าวคำน้อยน้อย จ้ำต่อนปลาร้ามันจั่งอร่อย
หัวใจจิ๊บจิ๊บ จีบเบาเบา เว้าค่อยค่อย
จีบสาวส่ำน้อย คือจ้ำปลาร้า ซ้าซ้า ค่อยค่อย
เคยกินบ่ก่อนสิมาข้องเกี่ยว จกปั้นข้าวเหนียวจ้ำต่อนปลาร้า
เคยกินบ่ข้าวเหนียวจิ้มแจ่วบอง กินเป็นบ่น้อ เคยกินบ่จ้า
ซ้าซ้า ค่อยค่อย จ้ำคำน้อยน้อย ค่อยเติมค่อยเต็ม
จ้ำแฮงสิเค็ม เข้มไปฝืดคอ มันบ่อร่อย
จีบสาวส่ำน้อย กะคือกันเด้อจ้า
ค่อยค่อยคบหา อย่าใจฮ้อนหลาย

ฮู้บ่มีพ่อมีแม่อยู่เด้อ
ฮักแค่ตอนเผลออย่าเด้ออ้าย อย่าเด้ออ้าย
ฮักจริงจั๊กซิฟ้าวไปไส ซ้าซ้า กะได้ขอแค่ใจเต็มร้อย

จ้ำค่อยค่อย จ้ำค่อยค่อย จ้ำค่อยค่อย
ข้าวคำน้อยน้อย จ้ำต่อนปลาร้ามันจั่งอร่อย
หัวใจจิ๊บจิ๊บ จีบเบาเบา เว้าค่อยค่อย
จีบสาวส่ำน้อย คือจ้ำปลาร้า ซ้าซ้า ค่อยค่อย

ข่อยมักเจ้าซิเว้าจั่งใด๋ดี ถ้าข่อยมักเจ้าซิเฮ็ดจั่งใด๋ดี ฮะ ฮะ
จีบสาวส่ำน้อย ต้องจีบเบาเบา ต้องเว้าค่อยค่อย
สองคนเฮากว่าสิมาเจอะกัน บ้านเกิดถิ่นฐานห่างกันบ่น้อย
เห็นกันแนกะสิมาเป็นแฟน บัดได้ตามแผนแล้วแล่นหนีจ้อย
จึงบอกค่อยค่อย เว้ากันน้อยน้อย เบิ่งกันดนดน
คือจ้ำแจ่วบอง ปั้นข้าวจากกอง แล้วจ้ำค่อยค่อย
จีบสาวส่ำน้อย ถ่าจั๊กหน่อยเด้อจ้า
ฮักกันช้าช้า อย่าใจฮ้อนหลาย

ฮู้บ่มีพ่อมีแม่อยู่เด้อ
ฮักแค่ตอนเผลออย่าเด้ออ้าย อย่าเด้ออ้าย
ฮักจริงจั๊กซิฟ้าวไปไส ซ้าซ้า กะได้ขอแค่ใจเต็มร้อย

เว้าจ้อย จ้อย จ้อย จ้อย ปากฮักเฮาใจเป็นอื่น
เห็นดาดดื่นแล้วอ้าย สไตล์นี้รู้ทัน
ถ้าสิฮักกันแบบหมายมั่นปั้นใจ
ค่อยเป็นค่อยไปศึกษาใจสองเฮา
จีบเบาเบา ล่ะเว้ากันค่อยค่อย
ต้อยทีละน้อยคือจ้ำต่อนปลาร้า
ถ้าเห็นด้วยเด้อจ้า ก็ส่งยิ้มมาค่อยค่อย
จ้ำค่อยค่อย จ้ำค่อยค่อย จ้ำค่อยค่อย
ข้าวคำน้อยน้อย จ้ำต่อนปลาร้ามันจั่งอร่อย
หัวใจจิ๊บจิ๊บ จีบเบาเบา เว้าค่อยค่อย
จีบสาวส่ำน้อย คือจ้ำปลาร้า ซ้าซ้า ค่อยค่อย

ข่อยมักเจ้าซิเว้าจั่งใด๋ดี ถ้าข่อยมักเจ้าซิเฮ็ดจั่งใด๋ดี ฮะ ฮะ
จีบสาวส่ำน้อย ต้องจีบเบาเบา ต้องเว้าค่อยค่อย

หัวใจจิ๊บจิ๊บ จีบเบาเบา เว้าค่อยค่อย
จีบสาวส่ำน้อยต้องจีบเบาเบา ต้องเว้าค่อยค่อย
Report lyrics