.

รักอันตราย Lyrics

เสียดายนาง
พี่จนน้องห่าง รักมาจางจากจร
ถึงพี่มาก่อน ยังถูกเขาถอน
ต้นรักจากไกล
ลืมพี่ได้ลง วาสนาไม่ส่ง
เสียแล้วดวงใจ
เสียดายปราง ก่อนเคยแนบข้าง
เดี๋ยวนี้เขาไกล
น้องรักไม่แน่ พอเจอเถ้าแก่
ก็แปรเปลี่ยนไป
ลืมไอ้หนุ่มบ้านนา
ที่เคยสัญญา ว่าจะรักจนตาย

ลืมลืมง่ายง่าย
ใจหญิงกับชาย
ใครลืมง่ายกว่ากัน
จากกันเพียงสามวัน
โบราณว่านั้น มันจริงแค่ไหน
น้องไยลืมพี่
พึ่งรู้เดี๋ยวนี้
ว่ารักเจ้ามีอันตราย
ขอพอที ความรักของพี่
ไม่มีความหมาย
ถึงพี่จน ก็รักหน้ามน
นั้นด้วยหัวใจ
ขออยู่อย่างชาย ที่ไร้ดวงใจ
ไร้คนเมตตา
ขอพอที ความรักของพี่
ไม่มีความหมาย
ถึงพี่จน ก็รักหน้ามน
นั้นด้วยหัวใจ
ขออยู่อย่างชาย ที่ไร้ดวงใจ
ไร้คนเมตตา
Report lyrics
จดหมายเป็นหมัน (2006)
จดหมายเป็นหมัน จดหมายไม่เป็นหมัน ลาก่อนเมืองใต้ คอยพี่กลับเมืองใต้ คนร้อยเอ็ด แดดร่มลมตก เกิดมาจน ไกลบ้าน ไกลน้อง รักอันตราย โอ้แม่ปิง ไผ่บังตะวัน เมามายา ไม่จริงขอจาก
Top ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด Lyrics