.

จดหมายเป็นหมัน Lyrics

ลืม ลืมพี่ หรือยัง เล่าน้อง
จดหมาย ที่เคย ใส่ซอง
ส่งให้น้อง เดือนแล้ว ผ่านมา
ทำไมไม่ตอบ ไม่ชอบ ก็จงตอบมา
จะได้ไม่เสียเวลา คอยตั้งตา นับวัน นับคืน
หรือ เจ้ามีแฟนใหม่เคลียคลอ
ปล่อยให้พี่เฝ้ารอ เฝ้ารอ คงมั่นขวัญยืน
ถึงได้มองผ่าน พี่นั้น สุดแสน กล้ำกลืน
ไม่นึกว่าแม่ขวัญยืน
จะกลายเป็นอื่น เสียแล้วละเน้อ
อกเราเอย ดูซิเคย รักกัน
น้องช่างมา แปรผัน จากฉันไป แล้วหรือเออ
อย่าลืมเสียเล่า พี่เฝ้า แต่คิดถึงเธอ
อย่าให้ รักละเมอ
เพราะเธอ เป็นคนเปลี่ยนใจ
จำ คืนนั้น ได้ไหมน้อง วันเพ็ญ เดือนสิบสอง
พี่และน้อง ร่วมลอยกระทง
ตั้ง อธิษฐาน จะรักกัน มั่นคง
เพิ่งรู้ ใจอนงค์ โฉมยง ไม่แน่ ไม่นอน
.จำ คืนนั้น ได้ไหมน้อง
วันเพ็ญ เดือน สิบสอง
พี่และน้องร่วมลอยกระทง
ตั้งอธิษฐาน จะรักกัน มั่นคง
เพิ่งรู้ใจอนงค์ โฉมยง ไม่แน่ ไม่นอน
Report lyrics
จดหมายเป็นหมัน (2006)
จดหมายเป็นหมัน จดหมายไม่เป็นหมัน ลาก่อนเมืองใต้ คอยพี่กลับเมืองใต้ คนร้อยเอ็ด แดดร่มลมตก เกิดมาจน ไกลบ้าน ไกลน้อง รักอันตราย โอ้แม่ปิง ไผ่บังตะวัน เมามายา ไม่จริงขอจาก
Top ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด Lyrics