ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด Lyrics

จดหมายเป็นหมัน
(2006)
 1. จดหมายเป็นหมัน
 2. จดหมายไม่เป็นหมัน
 3. ลาก่อนเมืองใต้
 4. คอยพี่กลับเมืองใต้
 5. คนร้อยเอ็ด
 6. แดดร่มลมตก
 7. เกิดมาจน
 8. ไกลบ้าน
 9. ไกลน้อง
 10. รักอันตราย
 11. โอ้แม่ปิง
 12. ไผ่บังตะวัน
 13. เมามายา
 14. ไม่จริงขอจาก