.

ยังรักกันอยู่ไหม Lyrics

ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ
บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ
Intro
เขาโทรมาทุกวันรู้ใหมฉันรำคาญ
พูดสายกันนาน ๆ เหมือนมีใจให้เขา
ขอถามเธอซักคำ
ถ้าวันนี้ เรื่องความรักระหว่างเรา กับเขา เอายังไง
หยุดพูดไปได้ไหมไม่มีใจให้คนอื่น
โทรหากันทั้งคืนไม่ให้คิดได้อย่างไร ขอถามเธอซักคำ
ถ้าวันนี้ เธอยังรักฉันอยู่ไหม อยากฟังคำจริงใจจากปากเธอ
ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ บอกรักฉันได้ไหม
อยากจะฟังจากปากเธอ หมอนั่นจะได้รู้ซักที ให้หยุดฝัน
หยุดพร่ำเพ้อ ให้มันรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว
Solo
หยุดพูดไปได้ไหมไม่มีใจให้คนอื่น
โทรหากันทั้งคืนไม่ให้คิดได้อย่างไร
ขอถามเธอซักคำ ถ้าวันนี้เธอยังรักฉันอยู่ไหม
อยากฟังคำจริงใจจากปากเธอ
ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ บอกรักฉันได้ไหม
อยากจะฟังจากปากเธอ หมอนั่นจะได้รู้ซักที
ให้หยุดฝันหยุดพร่ำเพ้อ ให้มันรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว
ยังรักฉันอยู่ไหม ฮื้อ ฮือ ฮือ...
บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ
หมอนั้นจะได้รู้ซักที ให้หยุดฝันหยุดพร่ำเพ้อ
ให้มันรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว ให้มันรู้ว่าเธอเป็นแฟนฉัน
Report lyrics
Top กล้วย แสตมป์ Lyrics