.

שניים סינים Lyrics

זוהי המנגינה ששרתי כשהייתי ילד

שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, תפס אותם וזה הכל
שניים סינים עם כינור גדול
למה השוטר עשה את זה?
כי צריך להזהר מכל אחד
שהולך כאילו עם מזוודה של כינור
במיוחד אם הוא סיני

שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול
פטפטו בקול גדול
פטפטו בקול גדול
פטפטו
בא שוטר, תפס אותם וזה הכל
זה הכל
זה הכל
שניים סינים עם כיניר גידיל
שניים סינים עם כיניר גידיל
שנם סנם עם כנר גדל
שנם סנם עם כנר גדל
שונום סונום עום כונור גודול
שניים סינים עם כינור

שניים עם סינים עם כינור גדול
(שניים סינים! שני סינים!)
ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול
(הא! הא!)
בא שוטר, תפס את האמא שלהם
של שני הסינים עם כינור
הוי, שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הרחוב ופטפטה... ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, תפס אותם וזה הכל
That is all!
שניים סינים עם כינור גדול

שניים סינים עם כינור גדול
ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול
בא שוטר, תפס אותם וזה הכל
שניים סינים עם כינור גדול
Report lyrics
קצת אחרת (1994)
שיר הנסיעה גורו הנסיך הקטן קטע שמי שיר בין ערביים Spring שניים סינים קווינטה ההד 204 Sweet Song ביסלט
Top שלמה גרוניך, שלמה יידוב, שם טוב לוי Lyrics