קטב מרירי Lyrics

קסמים לסבל
(2011)
 1. אלגיה
 2. מושלכים
 3. מישברים
 4. אנטומיה של מלחמה
 5. ענק
 6. חבלי תהום רבה
 7. מסמרי זהב
 8. אבל אהבתי
 9. ענק
 10. פרוזדור רוח
 11. אסוני, כאן אני ערירי
על חורבות האביב
(2010)
 1. לפני השינה
 2. חיפה, 6 ביולי 1938
 3. באשמת עצבים רפופים
 4. שחפים מעל שיח מוניס
 5. כל חיי
 6. חורבות האביב
 7. מום וחלום
 8. הגולה תל אביב
 9. אל נהר כבר
 10. 7 שורות על פלא הירקון