.

עיניים Lyrics

ראיתי עיניים בתוך הלילה
מן האופל עולות
ראיתי עיניים בתוך הלילה
אפורות וחולמות
ראיתי עיניים בתוך הלילה
מבטן כה נוקב
תוהות העיניים בשחור הלילה
מבקשות הן אוהב

תועה המבט ונוגה
נוצץ המבט ובוכה
תועה המבט, נוצץ המבט
ומצפה...
גדולות וזכות הן שתי העיניים
תועות בערפילים
עצובות עצובות הן שתי העיניים
כמו בכי ילדים

ואני לעולם לעולם לא אדע
מדוע הוא נוגה
ואני לעולה לעולם לא אדע
אחר מי הוא תועה?
Report lyrics