.

סוף הקיץ Lyrics

כבר הקיץ חלף
כבר טסים מעליו
ברבורי הענן בשרשרת
כבר כמש הדרדר
ועמוד המטר
מעבר לאופק ניצב.
העולם מתלבלב
אך מסכית עוד הלב
לתוגה שבעין נקשרת
כשהקיץ חלף
ומקרקע נשלף
להבו הצחור של חצב.

בגנות
כבר מונה אדמה את ולדיה
בגרנות
החציר על עצמו נערם
בשדרות
משליכה צפצפה את בגדיה
בגדרות
מעלות הכבשים את צמרן
בכרמים
מקפלות הגפנים את עליהן
בתלמים
משחימה אדמה קו לקו
בגבהים
הלילות כבר עוטים מעיליהם
בנכאים
חלילו של הרוח נתקף.
כי הקיץ חלף
כי רוחף מעליו
מפרשו הסמוי של החורף
מתקצרים הימים
ובנפש הומים
כיסופים ותוגות כמיתר...
וצופה לו איכר
איך בבוקר הקר
הקיץ מפנה את העורף
וכברת אדמה
שדמו בדמה
מחכה לזרעים ומטר
Report lyrics
חי (1983)