.

מישהו הולך תמיד איתי Lyrics

היו ימים חמים ימי בצורת
פניי יבשו כסדק אדמה
שדי קמל ולא נותר לקצור את
שאלתי, לחשתי, בשביל מה?
החורף שוב היכה בי קור כחרב
והמבט כה סגרירי בשתי עיניי
ומסדקי קירות ניבט העצב
שאלתי, לחשתי, עד מתי?

אך לעת ערב
עם רוח ערב
עלה נושר לו על גג ביתי
אני יודעת
אני שומעת
מישהו הולך תמיד איתי
אני זוכר בדידותי זועקת
אליט פניי בשתי כפות ידיי
את צערי חילקתי עם פת לחם
שאלתי, האומנם ואם כדאי
את תפילתי אשא כך הלאה הלאה
עוד לוחשות שפתיי מתוך עוני
אני יודעת מישהו למעלה
רואה אור עששית בחלוני
Report lyrics