.

אחרי החגים Lyrics

הקיץ
בא אל קיצו
זו כבר ארצו
של איש הסתיו
הערב
קל וקריר
שב ומזכיר
לנו עכשיו

עוד יש בין עצים
בית מוגן,
אחרי החגים
ננכש את הקוצים
ונשתול פרחים בגן

יש עוד תפילת
לב חרישית,
אחרי החגים
נתקן את המשגים
ונתחיל מבראשית
חכה לי,
אל תשתתק,
אל תנתק
את הקשרים

חייך לי (חייכי),
אל תתעייף (אל תתעייפי),
אל נא תשרוף (אל תשרפי)
את הגשרים

עוד יש בין עצים
בית מוגן,
אחרי החגים
ננכש את הקוצים
ונשתול פרחים בגן
יש עוד תפילת
לב חרישית,
אחרי החגים
נתקן את המשגים
ונתחיל מבראשית

הקיץ
בא אל קיצו
זו כבר ארצו
של איש הסתיו
Report lyrics
חי (1983)