.

שישי שבת Lyrics

לא תבואי שישי שבת
זהו יום הבוחר
לא תבואי שישי שבת
זהו יום הבוחר
זהו יום הבוחר
זהו יום הבוחר
לא תבואי שישי שבת
זהו יום הבוחר

לא אנחנו לא חיות
רק בני אדם
לא אנחנו לא חיות
כן אנחנו העולם

לא תבואי שישי שבת
זהו יום הבוחר

לא תבואי שישי שבת
זהו יום הבוחר
זהו יום הבוחר
זהו יום הבוחר
לא תבואי שישי שבת
זהו יום הבוחר

לא אנחנו לא חיות
רק בני אדם
לא אנחנו לא חיות
כן אנחנו העולם
לא תבואי שישי שבת
זהו יום הבוחר

לא תבואי שישי שבת
זהו יום הבוחר

לא אנחנו לא חיות
רק בני אדם
לא אנחנו לא חיות
כן אנחנו העולם

לא תבואי שישי שבת
זהו יום הבוחר
לא תבואי שישי שבת
זהו יום הבו...
Report lyrics