.

רק אל תלכי Lyrics

היא הבחורה שתיקח אותך
היא הבחורה שתחזיר אותך

אתה לא יכול איתה אבל פשוט אמרת לה
רק אל תלכי אני אחזור שוב לעצמי
אולי אך מתי תאמר סוף סוף לה די
אז היא הלכה כי פגעת בה
אמרת לה שאתה לא אוהבת אותה
ואז היא בכתה ושוב אמרת לה
רק אל תלכי אני אחזור שוב לעצמי
אולי אך מתי תאמר סוף סוף לה די
אתה לא יכול איתה אבל פשוט אמרת לה
רק אל תלכי אני אחזור שוב לעצמי
אולי אך מתי תאמר סוף סוף לה רק אל תלכי
אני אחזור שוב לעצמי אולי אך מתי
תאמר סוף סוף לה די
תאמר סוף סוף לה די
תאמר סוף סוף לה דיייי
Report lyrics