.

מה ידוע על היום הזה Lyrics

יהיו אלה ימים בהירים
חייך ותמצא חברים
תבחרו כל יום על מה שרים נעים
תראה או תבחר בטעות
תאשים את הזמן ותמות
רק אתה קובע איכות נכות
בחירות שלך אתה משליך
כל עבר עבר מחליק
מקרב בכל מה שנראה ברירה
אך הנה באה הבחילה
גלים גלים ממזרה
רומזת מגלה גם לך היה

מה ידוע על היום הזה שואל ומשתעל
לא ידוע על מקום כזה עונה ומתרצה
דרך של 3 שעות
אז יש בנתיים מה לראות
פרחים ונשים נאות נאות
מחר עברי יוקרן
על מסך בקולנוע דן
ובאמצע כולם הילכו מכאן

מה ידוע על היום הזה שואל ומשתעל
לא ידוע על מקום כזה עונה ומתרצה
האם זוהי תחרות על
מה שכבר חרות
עם ספק כזה אפשר למות לשוב

מה ידוע על היום הזה שואל ומשתעל
לא ידוע על מקום כזה עונה ומתרצה

ועוזב למקום ונשאר שם עוד יום
הוא עולה לגבעה מדבר לחמה וחוזר
Report lyrics