.

טוב לנו יחד Lyrics

טוב לנו יחד
טוב לי בנחת
...לא לעמוד, לרקוד עוד
טוב לי בטבע
טוב לי השפע
לא לחכות, לחיות

כן זהו יום נפלא
כולם רואים אותך
כזה היום הזה
.לכולם הוא עוד יהיה
גפן אקטוף לי
בשקט אחטוף לי
...לא המחר, היום

תן לי למעלה
הלאה והלאה
.לקלף את העור לאור
...כן זהו יום נפלא
Report lyrics