.

העט של בנצי Lyrics

ביום ההולדת של בנצי
בנצי קיבל עט
כל היום קישקש לו בנצי בעט
ובלילה מת
ישב לו אבא של בנצי
וכתב מכתבים בעט
?מה כתב אבא של בנצי בעט
"בנצי מת"
Report lyrics