.

קאנה וואחדה Lyrics

(משינה לבחר (הלכנו לים
(ושופנא למוואג' (ראינו את הגלים
(תמשיו ותיז'ו (הולכים וחוזרים
(ונתינה תתבכי (ואת בוכה
(ואנא תצ'ווא (ואני משתוקק
(איימתה איימתה (מתי מתי
(תכון פרחנה (תהיי שמחה
(קאנה וואחדה (הייתה אחת
(אנא תנחבא (אני אוהב אותה
(והיא מז'יינה (והיא יפה
(והיא בעידה (והיא רחוקה
(כולי נתומא (תגידו אתם
(פיין תנשבא (איפה אמצא אותה
(כולי נתומא (תגידו אתם
(והיה בעידה (והיא רחוקה

(קאנה וואחדה (הייתה אחת
(אנא תנחבא (אני אוהב אותה
(והיא מז'יינה (והיא יפה
(והיא בעידה (והיא רחוקה
(כולי נתומא (תגידו אתם
(פיין תנשבא (איפה אמצא אותה
(כולי נתומא (תגידו אתם
(והיה בעידה (והיא רחוקה
Report lyrics