.

מילים מתוקות Lyrics

שלי שלך,
נגמר הזמן
מה עושים אחרי מות התשוקה
האהבה
לאט דועכת,
מי חשב על זה לפני שנה.
איפה המילים שנוגעות,
בכאב מתוקות
שימיסו את העצב,
ברגע שכזה.
אומרים הרבה דברים,
פוגעים כי יכולים
עד שזה נהיה הרגל
בואי ונברח כמו שרצינו פעם,
למקום ששוב נוכל להתקרב.

כמה מילים שנוגעות
בכאב מתוקות
שימיסו את העצב,
ברגע
שכזה
Report lyrics