.

מחפשת Lyrics

היא לא רואה איך היא יוצאת מזה
אחרי שנכנסה מעל לעומק הצוואר
היא לא רואה את עצמה
היא רק רוצה לדעת מי אשם
ולא חשוב לה מה
בעצם הסיבה
רוצה לעשות עניין
היא מחפשת
שתחפש אצלה
אולי תמצא
זאת היא שטעתה

נפרדנו כשהייתה בשיא הבוץ
היה לי קצת קשה לעזוב אותה שוקעת
ולא רוצה עזרה
אולי זאת היא טועה
היא מחפשת
שתחפש אצלה

היא רק רוצה להתנער מהלכלוך של עצמה
היא כבר תסתדר
היא לא שומעת
היא רק שוקעת
ואיפה זה נגמר
מחפשת
שתחפש אצלה
אני אמרתי לה
זאת היא שטעתה

איפה שגינו
Report lyrics