.

מודדת Lyrics

את יוצאת באמצע
אני נעלב
אז אני צועק
את צועקת חזרה
מכאן זה לא יגמר
לא כל כך מהר
כשאת שולפת מילים כמו סכינים
ונועצת אותם עמוק אצלי בבטן
אני מדמם גאווה
לא מבדיל בין שנאה אהבה ופרנציפ

כשאת מודדת כמה אני נותן
כשאת מודדת כמה אני נותן
כשאת מודדת כמה אני נותן
תראי מה אני נותן
רק אז תחליטי
כמה תתני לי חזרה
את חוזרת אלי בעיניים בוכות
מה את זוממת לסחוט
קחי מה שתרצי
אני בז למשחק ונכנע לדמעות
כשאת מודדת כמה אני נותן
כשאת מודדת כמה אני נותן
כשאת מודדת כמה אני נותן
תראי מה אני נותן
רק אז תחליטי
כמה תתני לי חזרה
Report lyrics