.

לאלף אותך Lyrics

כל אחד פתאום נהיה רודן קטן
תמיד יש שוט ומלחציים בסביבה
אומרים את החוקים עכשיו אני אקבע
תתחיל למחוק את החיוך שלך
צריך לאלף אותך
צריך לאלף אותך
צריך לאלף אותך
שתרגע
צריך לאלף אותך
צריך לאלף אותך
צריך לאלף אותך
שתרגע גע גע
בהתחלה קשה לשבור הרגל ישן
בסוף אתה תקפוץ לפי פקודה הא הא הא
בוא תראה את החיוך עכשיו

צריך לאלף אותך...

צריך לאשפז אותך
שתרגע
צריך לאלף אותך
צריך לאשפז אותך
צריך לאלף אותך
שתרגע
Report lyrics