.

כל המשאלות Lyrics

לא ממהר אל סוף הדרך
השביל הוא צר אל תדחוף
אתן לך לחלוף
מילה קטנה לפני שתעלם עם הדעות
דעות קשות של סוף הדרך
עוד יתגשמו לך כל המשאלות
ואז מה יישאר אם יתגשמו
כל המשאלות שלך
אני זוכר איך התחלנו
מה ביקשנו
כשהכל קטן התפללת להיות ענק
עכשיו העולם קטן עלייך
אין בו טעם
אין לאן לגדול ואין לחזור
לתחילת הדרך
עוד יתגשמו לך כל המשאלות
ואז מה יישאר אם יתגשמו
כל המשאלות שלך....
Report lyrics