.

המעגל Lyrics

זה המעגל, בוא למעגל
בפנים יהיה לך חם.
אנחנו נסתובב, אתה רק תצטרף.
זה כל מה שנדרוש ממך.
מישהו נכנס, רוקד שם במרכז.
נחשב רקדן גדול.
אתה תשמור כיוון עם רגל ראש וגוף
תיזהר לא ליפול!

שום דבר לא קורה מעצמו,
המעגל מסובב את עצמו
הכל נשלט.
כמו שהוא רקד, ככה הוא נפל,
נמרח ונעלם!
שלא יטריד אותך, המעגל יסתובב גם בלעדיו.
גם בלעדיו.

שום דבר לא קורה מעצמו,
המעגל מסובב את הכל
ושולט על הכל
וקובע הכל.
הכל נשלט!
Report lyrics