.

הזונה והכלב Lyrics

יש ערמת כלים במטבח
הילד בוכה
את מתגנבת לבילוי
כשהריב מתרחש
מי ינקה את המטבח?
מי יאכיל את הילד?

היא תתאבל עליו
היא תתאבל עליו
הוא יברר איתה
מי הזונה ומי הכלב?
האהבה שוב מכה
אהבה מקולקלת
העורך דין נמצא
הכל מתחלק
מי יקבל את הדירה?
מי יקבל את הילד?
היא תתאבל עליו
היא תתאבל עליו
הוא יברר איתה
מי הזונה ומי הכלב?
Report lyrics