.

גורל מתוק Lyrics

לחן: ירמי קפלן

היי שלי, אל תברחי
אני שלך, תחת חופה
של אהבה, עמדי לצדי
בשניים יצאנו ובשניים ממשיכים...
לא תתחמקי, את הגורל שלי, גורל מתוק שלי.
לא תתחמקי, אני הגורל שלך, הגורל המר שלך.
ככה אני... ככה את.
בחרת בי, ואני בחרתי בך.
קטנה שלי, אל תשאלי מתי נדע
אפשר לאהוב גם בלי תשובה,
השארי לצידי, ימים ילחשו לך
פתרונות של אוהבים.

את הגורל שלי, גורל מתוק שלי.
את לא תתחמקי, אני הגורל שלך, הגורל המר שלך.
ככה אני... ככה את.
בחרת בי, ואני בחרתי בך.
את בחרת בי, ואני בחרתי בך.
יפה שלי, השארי איתי.
אני שלך, היי שלי,
התהיי שלי...?
Report lyrics