.

במוקדם או במאוחר Lyrics

כמו בסרט שראה
הוא התלבש בחליפה
ושם את הפרחים שקנה
באגרטל על השולחן
פתח את החלון
עישן סיגריה אחרונה
וכתב צוואה על נייר מכתבים ורוד.
אין לי,
אין לי,
אין לי מנוחה
נדמה לי שאיבדתי תחושה
אין לי כוחות -
אשאיר לך זר אחד על השולחן
במוקדם או מאוחר
אחכה לך עם זר בשמיים
אחכה לך עם זר בשמיים.
הוא השתהה לעוד שניה
ואז חייך לעצמו:
"איך שלא אסתכל על זה
אני קבור בגהינום"

אין לי,
אין לי,
אין לי מנוחה
נדמה לי שאיבדתי שליטה
אין לי תחושות
אשאיר לך זר אחד על השולחן
במוקדם או מאוחר...
Report lyrics