.

אל תהרסי את הבית Lyrics

אולי אני עייף ולא רגוע
קשה לי לנחש, לי קשה להגיע
כשאת כמו נזיר זועם
אפשר לדבר, למי זה עוזר?
אל תהרסי את הבית
הזר עדיין יזדקק למים
אל תהרסי את הבית
יהיה לך קר כשהחלון שבור

חשבתי שאנוח ואקשיב לחלומך
אבל את לא מרפה, את מתעקשת לקנא
איך אפשר להבהיר לך
כמה אני אוהב אותך
אל תהרסי את הבית
הזר עדיין יזדקק למים
אל תהרסי את הבית
יהיה לך קר כשהחלון שבור

אל תהרסי את הבית
אל תהרסי את הבית
אל תהרסי את הבית
יהיה לך קר כשהחלון שבור
אולי אני עייף ולא רגוע
Report lyrics