.

פתאום מצאתי בך Lyrics

פתאום מצאתי בך
שכל האור פרח
מבעד לענן
בארץ התלתן
ירוק האור סביב
אך לי אין עוד אביב
בנשור השלכות
האביב דמעות
ובעמק לבבי
האויר כולו סתוי
הכחול הפך אפור
ואיתך כל האור
פתאום אהבתי בך
אותך אותך אותך
אך כל האוהבים
הולכים הולכים הולכים
לכן הלכת גם את
עוד טרם שהגעת
לשם אשא רגלי
אולי אולי

ובעמק לבבי
האויר כולו סתוי
הכחול הפך אפור
ואיתך כל האור
Report lyrics