.

עוד יום יבוא Lyrics

עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים
בעיר ציון היפה ירושלים
וכשהיום יבואה
יונה תעוף גבוה
ישוב הזמר אל ביתו
כולנו נזמר אותו
והזמר יזמר שירי עצבת
שירי ארצו הקטנה הנאהבת
בואי אלי קטנה קטנה
ושירי לי המנגינה

עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים
בעיר ציון היפה ירושלים
וכשהיום יבואה
יונה תעוף גבוה
ישוב הזמר אל ביתו
כולנו נזמר אותו

זמר נודד הוא הלב
אין לו מולדת
על מיתרי זכרונות
ידו רועדת
אנא שימרי לי בלבבך
פינה קטנה לאהובך
עוד יום יבוא...

לא הבאתי לביתך עגילי זהב
לא הבאתי לביתך עגילי זהב
לא הבאתי לביתך עגילי זהב
לא הבאתי לביתך מאוצרות שנהב

כוכב זורח
ליבי שמח
השיר קולח
עם בוא הליל.

יבוא דודי יכין צעדיו,
ויאכל את פרי מגדיו
אם ידידי ארכו נדודיו,
איך יחידה אשב על כני?
איך יחידה אשב על כני?
יעלה, יעלה, בואי לגני,
יעלה, יעלה, בואי לגני,
הנץ רימון, גם פרחה גפני
הנץ רימון, גם פרחה גפני

איומתי לטוב זריתיך
לתהילה ולשם שריתיך
כי אהבת עולם אהבתיך
שמחי כי ישועתך אני

יעלה, יעלה, בואי לגני,
יעלה, יעלה, בואי לגני,
הנץ רימון, גם פרחה גפני
הנץ רימון, גם פרחה גפני
Report lyrics