.

עד מתי אלוהי Lyrics

סגור לבד עם עצמי
ולא יוצא את ביתי,
אתמול הייתה עולמי,
עזבה והיא לא איתי,
נפשי בוכה ושואלת ואין לי מי שעונה,
אתמול פתחתי דלת, היום הכל פתאום שונה,
נפשי תוהה וזועקת ואין לי איש ליידי
ולמה היא מתחמקת ואיך אני כאן לבדי
אח, עד מתי אלוהי אהיה לבדי,
אח, עד מתי אלוהי אהיה לבדי
ובלילות ארוכים
חדרי מלא בשתיקה,
בין מצעים שזרוקים
יושב לייד המיטה
ובימים בהירים האור לא בא בביתי,
החדרים הם סגורים מהיום שהיא עזבה אותי,
עוד יעברו הימים ושוב אשיר את שירי,
כמיי נהר אל ים זורמים, כמו צל תלך היא אחרי.

אח, עד מתי אלוהי אהיה לבדי,
אח, עד מתי אלוהי אהיה לבדי
Report lyrics