.

סיימתי מילואים Lyrics

ליד החוף אצעד בדד
ולחן לי בלב
בליל חלום אלך לבד
אין רחש מתקרב
בליל חלום אלך לבד
אין רחש מתקרב
ורק המיה רכה של גל
נשמעת בין סלעים
וממרום כוכבי העל
רומזים לי וקורצים

ושוב אביט אל סלע קט
במים השקופים
אלחש קלות וגם ליד
אקח את הצדפים
אלחש קלות וגם ליד
אקח את הצדפים
הן רק אי שם
האור קורא קורא ממרחקים
אני בים ספינה רואה
תפליג אל הימים
הן רק אי שם
האור קורא קורא ממרחקים
אני בים ספינה רואה
תפליג אל הימים

לו רק עלמה
היתה לי כאן
הכל היה נעים
אך מה לעשות חלף הזמן
סיימתי מילואים
אך מה לעשות חלף הזמן
סיימתי מילואים
חבל שכה מהר אלך
אחזור לי אל העיר
החוף רגלי לא ילחך
והסתיים השיר
חבל שכה מהר אלך
אחזור לי אל העיר
החוף רגלי לא ילחך
והסתיים השיר
Report lyrics