.

מספרים הזקנים Lyrics

מה אספר לך ילדי
ארוכה הדרך עימדי
מלאה תככים לצידי
ואיך משתקף ספר לימודי
מספרים הזקנים בשבט
עובי החושך כעד מתגלגל
רוחו של אדם תחבוק
עולם ומלואו שמש וצל
אתה ילדי העולה מתנער
הגואה בחוכמתך מתייהר
הראה מראך השאר
אביך מביט בגלגול החוזר

אתה ילדי ממשיך לשקוד
על לימודים גדולים ונדוד
תולה בחוכמה רבה מאוד
אך בדרכך עמוד
Report lyrics