.

כל יום שעובר Lyrics

להביט בשמיים, לראות כוכבים
להביט , בירח החם
ללכוד זכרונות מימים שעברו
משנותיי היפות שחלפו
פעם אחרת היה אחרת, היום זה שונה
אתמול היה יפה, היום זה שונה
ככה זה כל יום שעובר... ,ככה זה כל יום שחולף

ללללללללל....

לראות ולשמוע , לחשוב ולתהות
לצחוק , לפעמים בא לבכות
לקרוא ולכתוב , לחשוב פעמיים
ולומר לך להתראות
פעם אחרת היה אחרת, היום זה שונה
אתמול היה יפה,היום זה שונה
ככה זה כל יום שעובר... ,ככה זה כל יום שחולף

לללללללללל....
לקרוא ולכתוב , לחשוב פעמיים
ולומר לך להתראות

פעם אחרת היה אחרת, היום זה שונה
אתמול היה יפה,היום זה שונה
ככה זה כל יום שעובר... ,ככה זה כל יום שחולף
Report lyrics