.

יפה אהבה Lyrics

יפה אהבה מתגשמת
יפה אף משמש זוהרת
אך את ליבי האוהב
הותירה גלמוד וכואב
ואני את כולי לה נתתי
דבר לעצמי לא הותרתי
את כל שיריי לה שרתי
יום וכל הליל
מה מה מה
אוסיף לשיר לה מה
עם כל הנשמה לה
ולו רק עלומיה נתנה לי
כל כוחי ואוני לה אשמור
וקולי בעצב לא אתן
אם לי תהה אהבתי
אף אם שנים אחכה לה
בליבי עודנה שוכנת
ולעולם לא עוזבת
הופיעה מולי ויושבת
עם מרעיה שוחקת
ולב אוהב בי פועם
וקול רועד מזמר
ונדמה כי איננה מודעת
רק את קולי היא שומעת
מה בראשי לא יודעת
ומה בליבי
Report lyrics