.

ילדתי Lyrics

ילדתי ראי את סוף הדרך
איך לזמן ארוך פתאום אין ערך
לא באת הלילה
בלבבי נשרה זו השלכת
באה אל תוכי גדולה ושותקת
יום ועוד לילה
הימים ההם זועקים

שאלתי פה ושם אין איש יודע
אין לי מישהו אשר אותי ירגיע
אותך חיפשתי אותך אהבתי
אליך ילדתי איך אגיע
ילדתי ספרי אם עוד נותר בך
זכרון מתוק כזה אם יש בך
של אלף לילה
בי המנגינה נוגה לוחשת
על זכרונות קטנים היא מתרפקת
יום ועד לילה
הימים ההם זועקים
Report lyrics