.

היו זמנים Lyrics

בעבר היו זמנים

זוהר ארגוב
בעבר היו זמנים שהיינו מבלים
עם הרבה לילות בגן כמו סיפור נושן
איפה הם אותם לילות את הותרת רק זכרונות
את הלכת ולא אמרת שכך זה נגמר
בעבר היו זמנים שהיינו מבלים
עם רבה לילות בגן כמו סיפור נושן

איפה הם אותם לילות את הותרת רק זכרונות את
הלכת ולא אמרת שככה זה נגמר
שאני נמצא לבד ונזכר בך באותו מבט
עם הרבה הרבה כאב שהשארת בלב
איפה הם אותם ימים למה הם נעלמים
את הותרת רק אכזבה לא השארת תקווה

בעבר היו זמנים שהיינו מבלים
עם הרבה לילות בגן כמו סיפור נושן
איפה הם אותם לילות את הותרת רק זכרונות
את הלכת ולא אמרת שכך הכל נגמר
וליבי אינו עוצר את העבר הוא משחזר
איך עלים נשרו בסתוי ולחשנו כך נאהב

בעבר היו זמנים שהיינו מבלים
עם הרבה לילות בגן כמו סיפור נושן
איפה הם אותם לילות את הותרת רק זכרונות
את הלכת ולא אמרת שככה זה נגמר
בעבר היו זמנים שהיינו מבלים עם הרבה
לילות בגן כמו סיפור נושן
Report lyrics