.

אלופיאדה Lyrics

אלופיאדה ענוגה עודנה
תמירה יפות עיניה
אלופיאדה לבדה היא למה
פה תדע בלילותיה
לבדה כי לא מצאה עדיין
את אביר חלומותיה
לבדה כי לא האיר עדיין
גורלה באהבה
אלופיאדה לילה לא נמה
אין ידיד לה, שייחם לה
אלופיאדה בת אפר קמה
עם הבוקר והלכה לה
לא ידע איש אן פנתה הלכה לה
איזו דרך כבר חלה לה
לא ידע איש על מה זה ולמה
כך לפתע נעלמה לה
אלופיאדה, נשמה אוהבת
אהבה היא מחפשת
אלופיאדה, הלבד עודנה
לא מצאה את שביקשה לה
לא נדע אם כבר שפן עליה
או המר לה גורלה
Report lyrics