.

אהבת רעיה רצוני Lyrics

אהבת רעיה רצוני
מחמד נפשי וליבי
אשאלה צורי וקוני
ישלחה מרפא לעצבי
אלכה דרך מסילה
בין שרידי הקהילה
הזהירים בתפילה

גם בקוראי יענני
כי שמו קשתי וחרבי
רק בשכל רעיוני
תהמה רוחי בקרבי
אלכה דרך מסילה
בין שרידי הקהילה
הזהירים בתפילה

אשמחה אנשה יגוני
אעמוד שחרי וערבי
כי בנועם הגיוני
אשכחה עולי ועולבי
Report lyrics