.

אנחנו נגד עצמנו Lyrics

אנחנו נגד עצמנו. כל מילה מיותרת בינינו.
גשם סיכות מעלינו נוטף

מאכל אשר אוכל עצמו, השורש שעוקר עצמו,
יש עם ויש תרבות אשר עושות זאת מצוין,
מציאות הפכה תוצר כה מסחרי של האדם,
עד למצב בו הוא נמלט במטרה למצוא עניין,
נראה שלפעמים דמעה לא מתלווה לצער
למדנו שהאושר מטייל לו באי שם,
ברור לי שכולנו אחראים על היותנו
במן תוהו ובוהו נצחי ועל הטוב שיש בו גם!

(על הטוב..)

אנחנו נגד עצמנו. כל מילה מיותרת בינינו
גשם סיכות מעלינו, נוטף עלינו נוטף עלינו.
אנחנו נגד עצמנו, מכוונים את הקנים על מטרות שעל גבנו.
גשר פגום לרגלנו, מעשה ידינו מעשה ידינו

כל פעם שנראה כי שב השקט אסון בא,
בכל זמן שקט פה בא אסון בוא!
כל פעם שנראה כי בא השקט אסון בא,
אני באתי להסביר ת'סיבה:
ליברליזם- הולדת החירות שמשתכללת,
סוציאליזם- קולה של כלכלה שמקלקלת,
יוטיליזם- מי יגדיר את אופי התועלת?
זה מרגיזם שקטני תקוה עוסקים באלפיניזם!
ונדליזם - בין רוע לחורבן היא מסמלת
ת'פשיזם - המדינה לפי אזרח נכללת
אגואיזם - רוח מדריכה אל הגחלת,
גם צדיק הצדיקים אינו טלית שכולה תכלת!
(טלית, ג'ה..)

אידיאולוגיה- האם שונה מאמונה?
האם מורה היא את הדרך הנגדית לנכונה?
טכנולוגיה - מחלה בהתפשטות, מדריכת המאה העשרים,
היא הקץ לאנושות.
אידיאולוגיה- האם שונה מאמונה?
האם מורה היא את הדרך הנגדית לנכונה?
טכנולוגיה - מחלה בהתפשטות, מדריכת המאה העשרים,
היא הקץ לאנושות.
אנחנו נגד עצמנו זה אנחנו נגד עמנו
טפטוף סיכות עלינו זה הרע שמעלינו
אנחנו נגד עצמנו זה אנחנו נגד עמנו
זה לא בשליטתנו הקריסה שמתחתנו

אנחנו נגד עצמנו זה אנחנו נגד עמנו
אנחנו נגד עצמנו זה אנחנו נגד עמנו
אנחנו נגד עצמנו זה אנחנו נגד עמנו
אנחנו נגד אנחנו נגד אנחנו נגד אנחנו נגד

נה נה נה נה נה נה נה

אנחנו נגד עצמנו. כל מילה מיותרת בינינו
גשם סיכות מעלינו, נוטף עלינו נוטף עלינו.
אנחנו נגד עצמנו, מכוונים את הקנים על מטרות שעל גבנו.
גשר פגום לרגלנו, מעשה ידינו מעשה ידינו
Report lyrics