.

התמכרות Lyrics

סין וואסאר ל'עמאר
ואנתי דימה פי באאל
אלבי ז'אהוואן עליק
בשחאל כאנח'מם פיק
ו'אנא מדיק אל'בלייה
וואש האד אל קוויה
אנא פרחאן עליק
בשחאל תאנמות עליק

אנתי ר'דבתי עלייה
ואנא בכית פיל'יאלה
סחאבי גאלו לי עלאש
עלאש וא'עלאש יא רזל

מאערפת כיף ז'רא לי
או'פיין נעמל ראסי
אלבי דימה מבכי
בשחאל תאנמות עליק

אלנאש עיירוני פיק
חאליק מנ האד אל'בלייה
אללה איבאריק פיק
וויתקום עליק ועלייה
ייתחאייד מ'ני האד אל'בלייה
וואש האד אל'שוויה
מולאנה יאעפו עלייה
ר'ר' מנ'האד ל'בלייה
אלנאש עיירוני פיק
חאליק מנ האד אל'בלייה
אללה איבאריק פיק
וויתקום עליק ועלייה
ייתחאייד מ'ני האד אל'בלייה
וואש האד אל'שוויה
מולאנה יאעפו עלייה
בשחאל תאנמות עליק

שאפוני אנא שכראן
וואש האד ל'רישה
ואנא עיית מאנ'סבר
חליק מנ'האד ל'מעישה
מערפת כיף ז'רה לי
או'פיין נעמל ראסי
ק'לבי דימה מבכי
בשחאל תאנמות עליק
אלנאש עיירוני פיק
חאליק מנ האד אל'בלייה
אללה איבאריק פיק
וויתקום עליק ועלייה
ייתחאייד מ'ני האד אל'בלייה
וואש האד אל'שוויה
מולאנה יאעפו עלייה
ר'ר' מנ'האד ל'בלייה

אלנאש עיירוני פיק
חאליק מנ האד אל'בלייה
אללה איבאריק פיק
וויתקום עליק ועלייה
ייתחאייד מ'ני האד אל'בלייה
וואש האד אל'שוויה
מולאנה יאעפו עלייה
בשחאל תאנמות עליק
Report lyrics
הביתה, הלוך חזור (2011)
פתיחה שאריות של החיים יש בי עוד כח מי נהר הנך יפה Brong Faya חלומות - פתיחה חלומות של אחרים מכל האהבות מנעי קולך מבכי Todas las Palabras Cada Día ממעמקים Ayal-Ayale Back to Jerusalem Amtat Maisha אם תלך רוב השעות Sememen שובי אל ביתי בואי אם תחפצה שושנים עצובות מדברים בשקט מילים יפות מאלה אמא אבא וכל השאר הביתה הלוך חזור מחכה Say God התמכרות منهار اللي مشيتي Ayal-Ayale - אקוסטי אם תלך - אקוסטי Ley Ley Ley When I Know אמא אבא וכל השאר - אקוסט מכל האהבות - אקוסטי