.

2006 Lyrics

השנה 2006
בקרוב אהיה בן שלושים
רק אנשים שפוחדים
סופרים את השנים
מתחיל להיות דומה לאבא
מתעכב על הצדדים החלשים
גם בעצמי
בעיקר באחרים
אני חי על אוטומט
מתפשט, מתלבש, נרדם
מחכה לאיזה נס
מתחמק מאיזה סבל
עוד בנאדם

אני שומר על קור רוח
משתדל להיות פתוח
מקבל את מה שיש
מקלף שכבה של קיר
משתדל להיות זהיר
כדי להגיע לצד השני
השנה 2006
בקרוב אהיה בן שלושים
רק אנשים שפוחדים
שמים לב לפרטים
אני זוכר אותך יפה
עומדת מחכה רק לי
אני זוכר אותך בוכה
יושבת מחכה רק לי
ואת ראית אותי זורח
ראית אותי צונח
אסור היה לעצום עיניים
ומי עכשיו יפה
ומי עכשיו בוכה
וזה לבד בינתיים

אני שומר על קור רוח...
Report lyrics
לולה (2006)
2006 לולה כי ככה זה קחי אותי לטיול הימים האבודים דבר פתוח נעים חשבתי מעליות הימים האבודים (אקוסטי)