.

מגיע לי יותר Lyrics

תסתכלי לי בעיניים
תסתכלי לי בעיניים
אני צריך מבט ורוך
מגיע לי יותר
תסתכלי לי בעיניים
תסתכלי לי בעיניים
אני צריך מבט, רוך
מגיע לי יותר
מגיע לי יותר

אפשר לחיות חיים שלמים על יד
אפשר לחיות חיים שלמים על יד
אבל אני מגיע לי יותר
מגיע לי יותר.. מגיע לי יותר
תסתכלי לי בעיניים
תסתכלי לי בעיניים
אני צריך מגע, חום
מגיע לי יותר
מגיע לי יותר

אפשר לחיות חיים שלמים על יד
אפשר לחיות חיים שלמים על יד
אבל אני מגיע לי יותר
מגיע לי יותר, מגיע לי יותר
מגיעה לי יותר
X2
יותר
מגיע לי יותר
X3

יותר
יותר
Report lyrics