.

חפש Lyrics

חפש, חפש, חפש
חפש תחת אדמה
אף פעם לא ידעת, אף פעם לא תדע
חפש, חפש, חפש
חפש דרך ואולי
אף פעם לא נגעת, אף פעם לא כדאי
במיטרה המוכרת מול קירות עירומים
מנסיעה מיותרת, לדעיכה מול שידורים חוזרים
והנשים בחיי כל כך יפות בעיניי אחרים
שום דבר ממילא לא יתחיל עד אחרי החגים
חפש, חפש, חפש...

שוב אני אשם בסחר רגשות
בדידותי המטעה, נעלמה בדיוק כשהתחילו דמעות
מהסיבה שהייתי אחר נשארו סימנים
אולי נצא אולי נחזור אולי, כמו אוליים

חפש, חפש, חפש...
במיטה הדוקרת מול קירות עירומים
Report lyrics